Το έτοιμο σκυρόδεμα είναι δομικό υλικό που παράγεται με την ανάμειξη αδρανών υλικών, τσιμέντου, νερού και προσμίκτων. Συνώνυμη λέξη που επίσης χρησιμοποιείτε συχνά για το έτοιμο σκυρόδεμα στην Κύπρο, είναι η γαλλική λέξη μπετόν (béton). Το έτοιμο σκυρόδεμα όπως το γνωρίζουμε σήμερα, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές του 20ου αιώνα, ενώ μετά το 1960 η χρήση του στην Κύπρο γενικεύτηκε, καθιστώντας το στης μέρες μας το κυριότερο και εύχρηστο δομικό υλικό κατασκευών μαζί με το χάλυβα. Μετά την παραγωγή και την τοποθέτηση του έτοιμου σκυροδέματος επέρχεται η σκλήρυνση, δημιουργώντας ένα είδος τεχνητής πέτρας. Για την παραγωγή ενός κυβικού μέτρου ετοίμου σκυροδέματος χρησιμοποιούνται περίπου 42,5% σκύρα (χαλίκι), 30,0% άμμος, 12,0% τσιμέντου, 15,0% νερό και 0,50% πρόσμικτο (ανάλογα με την χρήση και σύνθεση).

Tο έτοιμο σκυρόδεμα χρησιμοποιείτε για γέφυρες, τούνελ, φράγματα, κτίρια, έργα οδοποιίας και για πολλά άλλα. Λίγα από τα πλεονεκτήματά του ετοίμου σκυροδέματος είναι η υψηλή αντοχή στη θλίψη, είναι ευέλικτο και μπορούν να κατασκευαστούν στοιχεία από έτοιμο σκυρόδεμα σε οποιοδήποτε σχήμα και μέγεθος, είναι πολύ στιβαρό, είναι ανθεκτικό στη φωτιά, αντέχει αρκετά στο χρόνο και είναι ανακυκλώσιμο. Θεωρείται το οικονομικότερο και ασφαλέστερο οικοδομικό υλικό, με εξαιρετική σχέση κόστους - παρεχόμενων ιδιοτήτων και για το λόγο αυτό είναι αναντικατάστατο.