Η εταιρεία διατηρεί, εφαρμόζει και βελτιώνει συνεχώς Σύστημα Ποιότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001:2008 και CE.

 

  •      
  •                   
  • adia litourgias